Information från styrelsen

Den årliga städdagen 2024-05-11

Vi samlas kl. 10.00 vid festplatsen. Som tidigare år är ambitionen att hjälpas åt med att få ett antal arbetsuppgifter utförda liksom att få möjlighet att träffas efter vinterdvalan. Beroende på hur uppslutningen blir så får vi se hur mycket vi mäktar med. 

Planen i korthet är att hinna med att:

  • Plocka skräp längs stranden (från Sandskallen i söder och norr ut fram till 1:a ån).  
  • Sätta upp tennisnät och vindskydd på tennisbanan.
  • Rensa det värsta ogräset på utegymmet.
  • Bygga sandlåda
  • Komplettera med grus på bouleplan och gång på Kvarnvallen
  • Måla anslagstavlan vid tennisbanan
  • Olja/reparera bänkar vid festplatsen och boulebanan
  • Byta dörren på förrådet
  • Tillverka ny midsommarstång

I år har vi satt ihop en ambitiös lista på arbetsuppgifter vi vill hinna med, men samtidigt har vi stora förhoppningar på att vi hinner med de flesta.

Efter avslutad insats kan de som vill grilla en korv eller ta en gemensam fika på festplatsen. Kaffe & kaka kanske någon medlem vill ställa upp med till arbetarna?! Tack Ingegerd Salomonsson för fikat förra året! Då vi inte på förhand vet hur många vi blir är det svårt att införskaffa grillkorv i lagom mängd och sort. Vi gör därför som så att styrelsen tillhandahåller grillglöd och sedan får var och en ta med det som önskas grillas och förtäras.   

Våra grusvägar

Årlig skrapning av våra mer trafikerade grusvägar kommer att göras så som tidigare år. Ev. kommer kompletterande grusning även att ske. Trots detta så dammar grusvägar när det har varit torr väderlek under en period. Vi vill med detta uppmana er alla att framföra era fordon med hänsyn till era grannar och anpassa hastigheten så att det inte dammar när ni kör.  

Vår hemsida

Vi kommer att göra en större översyn av vår hemsida under våren / försommaren och sidan kommer därför inte att vara tillgänglig under vissa korta perioder. Vi fortsätter dock som tidigare att kommunicera nyheter via vår anslagstavla.

Ny fiber i området

Vi har informerat om att nya fibern kommer till vårt område sedan en tid tillbaka men utan att fått veta när arbetena faktiskt skulle starta. Under mars har nu schaktningsarbetena startat och förhoppningen är att de snart skall vara färdiga. Vi tycker det är bra att arbetena kan utföras under en tid då närvaron ändå är låg i området. Vi hoppas att arbetena inte har medfört allt för stora störningar för er som ändå är i stugorna.  

Vi ses väl på städdagen.

Hälsningar

Styrelsen