Vägarbetet i området är klart

Nu har de asfalterade vägarna på Lofthusvägen och Grenstigen fått ny ytbeläggning. Det nylagda gruset ligger i tjära som kommer att binda gruset och bilda den nya vägbanan. Initialt kan tjäran klibba och ge fläckar på skor och däck.

Arbetet med den nya vägbeläggningen har gått bra och inleddes med att vägkanterna längs Lofthusvägen och Grenstigen rensades och ytbeläggningen skars av i vägkanten utanför vägarna. Därefter sopades vägarna av en tapper skara frivilliga kvarnåkershamnsbor.

Välj nya spår – packa gruset över hela vägen

När den nya vägbeläggningen väl är på plats är det bra om alla hjälps åt att köra över hela vägbredden för att bidra till att gruset packas på vägen – då får vi en bättre kvalitet på vägytan.

Läs mer om vägarna »

Foto: Skanska.
Foto: Skanska.