Tips om säkerhet kring bygget av Kvarnåkershamns bräckvattenverk

Under 2018 kommer delar av Kvarnåkershamn vara en byggarbetsplats med mycket tung trafik till och från området och med djupa schakt och diken. Det innebär att det finns olycksrisker i området på ett sätt som det aldrig funnits förut.

Krister Edström, projektchef Nybergs entreprenad.

– Vi har satt två meter höga stängsel runt de områden som vi gräver och bygger på, säger Krister Edström, som är projektchef för bräckvattenverksbygget och fortsätter:

Det är förstås väldigt viktigt att ingen försöker klättra över stängslen eller ta sig in på byggarbetsplatserna. Det är farligt ur flera aspekter. Dels finns det djupa gropar och vattenfyllda diken som någon kan falla ner i och skada sig, dels är det mycket och tung trafik inne på byggplatsområdena.

 

Två meter höga stängsel ska garantera säkerheten kring byggarbetsplatsen.

Håll uppsikt och ögonkontakt med föraren
Vad ska man tänka på när man möter en lastbil, hjullastare eller annan stor anläggningsmaskin på vägen, till exempel när man cyklar?

– De som jobbar med schaktmaskiner, hjullastare och lastbilar är fullt fokuserade på sina arbetsuppgifter och har ibland begränsad sikt och döda vinklar i backspeglarna. Om du cyklar till badet och möter en anläggningsmaskin eller lastbil som är på väg till eller från bygget kan det vara bra att stanna i vägkanten och söka ögonkontakt med föraren. Uppmana gärna era barn att vinka till föraren, om föraren vinkar tillbaka så är det en trevlig kvittens på att ni har sett varandra.

Farligt att leka eller besöka byggarbetsplatsen
De höga staketen runt byggarbetsplatserna kan locka nyfikna barn och vuxna att ta sig förbi för att leka eller ”bara se litet hur det ser ut”. Är det verkligen så farligt?

En fem meter djup ränna grävs och spettas fram för vattenledningarna som ska transportera vatten till reningsverket.

– Ja, det är viktigt, säger Krister. Vi har stängt för att det är farligt och vi uppmanar därför de vuxna att se till att barn inte får för sig att leka på byggarbetsplatsen. Det är också extra viktigt att inte hundar springer lösa så att de kan smita in på byggarbetsplatsen.

Nybergs entreprenad är en säker arbetsplats där de som arbetar har regler och rutiner för att eliminera riskerna för skador och olyckor.

 

Tre räddningsstationer utrustade med livboj, stege och båtshake finns vid byggarbetsplatsen vid havet.

– Men, om olyckan ändå skulle vara ett faktum så är vi rustade för det, berättar Krister Edström. Vid ledningsgraven vid havet har vi tre stationer utrustade med livboj, stege och båtshake och vid vattenverksbygget där vi har vår arbetsplats finns såväl första hjälpen-utrustning som hjärtstartare.

Avslutningsvis har Krister Edström en uppmaning till de nyfikna:

– Ni har en så aktiv samfällighet och er styrelse har mycket information, som de gärna delar med sig av, så fråga i första hand dem. Det går givetvis även bra att höra av sig till mig med frågor, så ska jag svara efter bästa förmåga. Att fråga oss är alltid bättre än att själv försöka gå in på byggplatsen och titta.

Olov Blix som är vice ordförande i  styrelsen har i uppdrag att följa bygget och är i första hand den du ska kontakta med frågor. Kontaktuppgifter till styrelsen »

Läs mer om Kvarnåkershamns bräckvattenverk

Kvarnåkershamns hemsida

Region Gotlands hemsida