Översyn av vägmärken i samfälligheten

I Trafikverkets ordinarie tillsyn meddelas bl.a. att några vägmärken bör bytas ut. Detta arbete kommer att påbörjas med nedmontering av de som skall bytas ut, och beställning av nya. Styrelsen ber om förståelse för detta arbete, vilket är viktigt för att föreningen skall godkännas för att få statsbidrag för enskilda vägar. Varje krona är välkommen för att bidra till föreningens utgifter.

Väjningspliktsmärken för Lofthusvägens och Grenstigens utfarter till Kvarnåkershamnsvägen skall bytas, och några vägmärken i lofthusområdet kommer att ändras.

Citattecken nedan avser utdrag av tillsynsprotokollet i augusti 2021 från Trafikverket

”Väjningsplikts skylt B1 är en myndighetsskylt och sätts endast
upp av väghållningsmyndigheten, har inte kunnat hitta att det finns
beslut på väjningsplikt på er väg, om det inte finns beslut ska
dessa nermonteras och kan ersättas med varning för korsning
A28″

Varning för vägkorsning
Varningsskylt A28 kommer troligen att ersätta skyltarna för väjningsplikten ut på Kvarnåkershamnsvägen. Högerregeln gäller alltså.

Uppdatering 2021-08-25:

Trafikverket har nu godkänt föreningens vidtagna åtgärder med vägarna. Detta innebär att vägbidrag kan utbetalas.

// G A K e.u. Styrelsen/ RL AH