En mellandagshälsning från styrelsen

Här kommer en liten uppdatering och en hälsning från styrelsen så här i mellandagstid.

Under hösten har styrelsen sammanställt slutrapporten för det gångna årets LOVA-projekt. Rapporten godkändes och det innebär att medel betalas ut enligt plan. Läs gärna mer om LOVA-projektet här:

Sedan stämman har skogsvårdsgruppen arbetat med att dels uppdatera skogsvårdsplanen, dels genomföra röjning. En hel del av röjningsarbetet har skett på frivillig basis medan en del av arbetet har upphandlats av Hemse mark och miljö. 

Det senaste året har den stora bryggan varit en av de punkter som styrelsen arbetat med. En utredning om dess kondition och möjlig reparationsåtgärd togs fram hösten 2020 och presenterades vid ett informationsmöte under våren samt vid årsstämman 2021. I det förslaget presenterades en entreprenör som efter att besiktigat bryggan lämnade ett kostnadsförslag om ca 600 000 kr inklusive moms för reparationen. Utredningen i sin helhet hittar du här:

Sedan dess har det hänt en del. Vi tillsatte en bryggrupp efter årsstämman i somras och gruppen fick i uppdrag att ta fram en skarp offert på arbetet samt utreda vilka finansieringsförslag som är möjliga. Den tilltänkta entreprenören har sedan dess hoppat av projektet av för oss okänd anledning. Dock har bryggruppen lyckats med att få en skarp offert av PEAB. Offerten visar ungefär dubbla kostnaden, dvs. ca 1 200 000 kronor inklusive moms.Bryggruppen har också lämnat sin slutrapport och i den presenterat olika alternativ: En fullständig upprustning av bryggan, en renovering av de två yttersta fundamenten samt som sista alternativ nedläggning och borttagande av bryggan. I slutrapporten ingår också förslag till finansiering.

Vi återkommer under den första delen av 2022 med information om hur vi avser att gå vidare i denna fråga. 

God fortsättning önskar styrelsen

Anna Holmgren, Erik Gutenwik, Robin Ljungar, Åsa Brändefors och Karin Stark Ludvigsson

publicerat 29 dec 2021