Välkommen vår!

Det har onekligen stormat runt om oss den senaste tiden, både i bildlig och bokstavlig bemärkelse. Vi är alla säkerligen påverkade av kriget som pågår bara några timmar bort. Vinterstormarna har också utmanat kusten men så vitt vi vet har vårt område klarat sig ganska bra. Tack för alla bilder som publicerades i olika forum då vi var flera som var oroliga för stormens framfart. 

Något som inte klarat sig lika bra i stormarna genom åren är vår brygga. I början av året informerade vi om att brygg-gruppen som tillsattes strax efter årsstämman har avlagt rapport samt i kontakt med entreprenörer fått ytterligare en offert på totalrenovering av bryggan. Styrelsen har diskuterat frågan och kommit fram till två punkter:

  • En totalrenovering är ett stort ekonomiskt åtagande och vi vill undersöka om det finns andra möjligheter än en totalrenovering. 
  • Vi saknar information om huruvida det är tillräckligt säkert att lägga i bryggan till sommaren. 

I samfälligheten har vi flera personer med expertis inom såväl besiktning som underhåll inom sjönära anläggningar. De har erbjudit sig att genomföra en tillståndsbedömning av bryggan och de ingående delarna. De kommer att upprätta en rapport och beroende på bryggans status tas ett förslag till handlingsplan fram. Besiktningen kommer att genomföras i närtid. 

Även om bryggan är en stor fråga är det inte det enda som sker i vår samfällighet. 

  • Skogsvårdsgruppen har tagit fram en helt ny skogsvårdsplan. Planen ligger just nu hos styrelsen och när den är beslutad kommer vi att publicera den i sin helhet. Skogsvårdsgruppen träffas också som tidigare meddelat för arbetsdagar den 26–27 mars.
  • Under årsstämman efterfrågades fler hjärtstartare i området. Björn och Ingvor Adler som är fastboende i Lofthusområdet har erbjudit sig att underhålla en sådan och inköp är på gång. 
  • Äntligen är restriktionerna borttagna och vi hoppas att kunna träffas på en städdag i samband med Kristi Himmelsfärd-helgen, lördagen den 28 maj med start kl 10. Spången till brudkorset är i stort behov av renovering och detta kommer att vara en av huvudpunkterna. Vet du redan nu att du är en fena på att renovera spångar eller vill bidra på annat sätt, hör gärna av dig till oss. 
  • Som några kanske har sett har vi också en ny (och hel) vimpel. 

Vi önskar alla en skön vår!

Styrelsen