Den årliga städdagen 2023-05-20

Information från styrelsen

Vi samlas kl. 10.00 vid festplatsen. Som tidigare år är ambitionen att hjälpas åt med att få ett antal arbetsuppgifter utförda liksom att få möjlighet att träffas efter vinterdvalan. Beroende på hur uppslutningen blir så får vi se hur mycket vi mäktar med. 

Planen i korthet är att hinna med att:

  • Plocka skräp längs stranden (från Sandskallen i söder och norr ut fram till 1:a ån).  
  • Sätta upp tennisnät och vindskydd på tennisbanan.
  • Rensa det värsta ogräset på utegymmet.

Om tid och resurser finns så kan vi alltid

  • Samla ihop tynne/sly mm. efter gallring och lägga på rishögarna. Kanske kan det bli en kompromiss med att samla ihop det till ”tillfälliga högar” som kan nås av en flismaskin? Mer detaljer ges på städdagen. 

Efter avslutad insats kan de som vill ta en gemensam fika, som en boende så fint kommer att ordna åt alla deltagande på festplatsen(kaffe/te, saft och kaka). Det går också bra att grilla korv. Då vi inte på förhand vet hur många vi blir är det svårt att införskaffa grillkorv i lagom mängd och sort. Vi gör därför som så att styrelsen tillhandahåller grillglöd och sedan får var och en ta med det som önskas grillas och förtäras.   

Och så några påminnelser………

Hundar

Styrelsen har blivit uppmärksammad på att hund ska, enligt jaktlagen, vara kopplad mellan 1 mars till och med 20 augusti. Under övrig tid så gäller att, enligt de lokala ordningsföreskrifterna för Region Gotland, att ”Hund ska stå under sådan tillsyn att den hela tiden är under kontroll”. Styrelsen ber hundägare om att respektera detta med hänsyn till djurliv och inte minns de människor som vistas i vårt område. För mer goda tips och råd läs gärna mer i broschyren Hund på Gotland – några goda råd

Våra grusvägar

Årlig skrapning av våra mer trafikerade grusvägar är beställd. Trots detta så dammar grusvägar när det har varit torr väderlek under en period. Vi vill med detta uppmana er alla att framföra era fordon med hänsyn till era grannar och anpassa hastigheten så att det inte dammar när ni kör.  

Vi ses väl på städdagen.

Hälsningar

Styrelsen