Kompletterande utbyggnad av fiber/bredband inom samfälligheten

På förekommen anledning vill styrelsen informera om att det sker arbete inom vårt område med att dra fiber för bredband. Detta är ett kompletterande nät och de som redan idag har fiber för bredband installerat är inte berörda utan detta vänder sig till de fastighetsägare som inte lät installera fiber förra gången. Med anledning av detta arbete så har markeringar satts upp längs vissa av våra vägar för att markera ledningar, dvs träpinnar med röda toppar.