Föreningens yttrande till bygglovsansökan för vattenverk och pumpstation

Kvarnåkershamns Södra Samfällighetsförening har lämnat in ett yttrande över förslaget till Region Gotlands bygglovsansökan för nybyggnation av bräckvattenverk och pumpstation i Kvarnåkershamn.

Ta del av skrivelsen här:

[dg ids=”709″]

 

Information om Kvarnåkershamns bräckvattenverk

Från vår egen hemsida:

Fortsatt process för vattenverket i Kvarnåkershamn »

Projekteringen av Kvarnåkershamns vattenverk har startat »

Kvarnåkershamn får Sveriges största bräckvattenverk »

Möte med Region Gotland om avsaltningsanläggningen »

Från Region Gotlands hemsida:

Om Kvarnåkershamns bräckvattenverk »

Mötesanteckningar »

Nyhet om informatonsmötet »