VÄLKOMMEN TILL

Arkivet

Utforska de olika kategorierna eller sök efter specifikt inlägg

LOVA-projekt 2022 i Kvarnåkershamn

8 november, 2022

Övergödning har länge varit ett av de allvarligaste miljöproblemen i våra hav. Stora..

Informationsmöte angående badbryggan

24 oktober, 2022

PM Optimus Advokatbyrå

20 oktober, 2022

publicerat e.u. styrelsen 2022-10-20

..

Kallelse till extrastämma

20 oktober, 2022

Södra Kvarnåkershamns Samfällighetsförening Medlemmarna i Södra Kvarnåkershamns Samfällighetsförening kallashärmed till extra föreningsstämmalördagen den..

Fullmaktsblankett extrastämma 5 nov 2022

20 oktober, 2022

Södra Kvarnåkershamns Samfällighetsförening (”SKS”)Fullmakt avseende SKS extrastämma den 5 november 2022Fullmaktsgivare:Fastighetsbeteckning:Datum: Ort:Namnteckning: Namnförtydligande:Namnteckning:*..

Styrelsen informerar om badbryggan

30 augusti, 2022

Information om badbryggan Södra Kvarnåkershamns Samfällighetsförening mottog, som tidigare nämnts, en stämning 2022-08-09...

Överklagande av beslut på årsstämma 23 juli 2022

16 augusti, 2022

Ansökan om stämning mot Södra Kvarnåkershamns Samfällighet, klander av stämmobeslut

10 augusti, 2022

Igår (2022-08-09) mottog vår samfällighetsförening en stämningsansökan som inlämnats till Nacka tingsrätt (Mål/Ärende..

Badbryggans Vänner kollar aktuellt status på badbryggan den 16 maj 2022

16 maj, 2022

Nu är det gedigna arbetet med att säkerställa att rälsen sitter stadigt för..

En uppdatering om bryggan

1 maj, 2022

I styrelsens nyårshälsning redovisade vi hur arbetet förlöpt med vår brygga och det..

Laddar fler..